Renhållningsordning

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Den antas av kommunfullmäktige och är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Till renhållningsordningen hör även kommunens avfallsplan. Här nedan kan du läsa eller ladda hem båda dokumenten samt en fullständig avfallstaxa för Hallstahammar.

Renhållningsordning Hallstahammars kommun

Avfallsplan Hallstahammars kommun

Avfallstaxa Hallstahammars kommun 2016