Latrinkärl med passbit.

Latrin

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt.

Ställ ut latrinkärlet senast kl 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan.

Hämtning utförs av vår entreprenör.

Du kan också beställa budning året runt, då kontaktar du vår kundservice.

Obs! Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet är försett med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Storlek på latrinkärl

Vi har av arbetsmiljöskäl bytt ut latrinkärlen till mindre kärl på 23 liter. Tillsammans med de nya kärlen får du en passbit som du ställer under kärlet för att det ska komma upp i samma höjd som tidigare.

Att tänka på

  • Ställ ut latrinkärlet senast kl 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet.
  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • Fyll inte kärlet för mycket. Det får väga max 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft).
  • Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Latrinkärl hämtas inte om

  • innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • är för dåligt förslutet
  • är överfullt eller för tungt

Avgifter

Avgifter för latrinhämtning hittar du i Avfallstaxan.

Faktura

Du som har abonnemang, med fast antal tömningar, faktureras två gånger per år, i juni och oktober. Vid budning av latrinhämtning skickas fakturan månaden efter att budning skett.

Vad händer sen?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om latrinet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om latrinet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Kundservice!

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se