Sophämtning

I Enköpings kommun är det VafabMiljö som hämtar ditt hushållsavfall. Hämtning görs en gång varannan vecka. Avfallet hämtas av en så kallad baklastare, det vill säga en traditionell sopbil.

Så här placerar du ditt kärl för avfall

 • På hämtningsdagen är det viktigt att kärlen står i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe, oftast vid fastighetsgräns.
 • Ställ kärlen så de inte hindrar gång- och cykeltrafik.
 • Kärlen ska stå med hjulen ut mot gatan.
 • Ställ kärlen på plan och hårdgjord yta.
 • Ställ fram kärlen senast kl 6.00 på hämtningsdagen.
 • Där kärlen står ska det vara fritt från trädgrenar och buskar eller annat som kan störa hämtningen.
 • Undvik lukt och andra problem genom att ställa kärlen i skugga de dagar då det inte är hämtning.

När kommer sopbilen?

Tiden för tömning kan variera. Om ditt kärl inte blivit tömt kan det bero på:

 • att sopbilen är full och måste tömmas innan den fortsätter
 • dåligt väglag
 • föremål som blockerat kärlet

Tänk på att chauffören kan tömma ditt kärl fram till kl 19 på tömningsdagen. Låt kärlen stå tills de blivit tömda. Om du har problem med utebliven hämtning eller andra frågor kring sophämtningen hör av dig till Kundservice.

Tänk på oss som hämtar ditt avfall!

 • Fyll inte kärlen för mycket. Det måste gå att stänga locket helt.
 • Se till att knyta ihop soppåsarna och vik de bruna papperspåsarna ordentligt.
 • Skotta och sanda framför och runt kärlet vintertid.
 • Parkera inte bilar så de står i vägen för sophämtningen när vi kommer med våra stora fordon.

Tack för att du hjälper oss att tömma ditt avfall!

Du som fastighetsägare ansvarar för att rengöring av kärlen. Det är speciellt viktigt att hålla rent i det bruna kärlet för bio-/matavfall för att undvika problem med lukt och flugor. Undvik fastfrysning under vintertid genom att hålla den bruna påsen för matavfall så torr som möjligt. Använd påshållaren som ingår i abonnemang Källsortering. Påshållaren hjälper till att ventilera påsen så den hålls torrare. Låt påshållaren stå fritt i till exempel skåpet under diskbänken.

Här är fler tips!

 • låt blött matavfall rinna av ordenligt innan du lägger det i påsen för matavfall
 • om matavfallet är väldigt blött kan du lägga tidningspapper, hushållspapper eller en bit äggkartong i botten på påsen. Det hjälper till att suga upp det blöta.
 • Fyll inte påsen mer än till tre fjärdedelar. Byt påsen ofta. Vi räknar med ungefär tre påsar i veckan.

Hämtning från fritidshus

Från fritidshus hämtas avfallet mellan vecka 18-39. Hämtningen sker varannan vecka. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

Riktlinjer

Det finns ett antal riktlinjer för att sopbilen ska kunna ta sig fram på ett bra sätt. De handlar om om sopbilens storlek och vikt, vändplaner på vägar och gator, vägbredd och fri höjd.
Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns.

Sophämtning sker måndag till fredag, även under röda dagar. Det är bara under jul och nyår det kan bli ändrad sophämtningsdag. Se under Nyheter.

Vid återlämning eller byte av ett kärl ska det vara ordentligt rengjort, något som är viktigt att tänka på när du flyttar från fastigheten.

Om du vill finns möjlighet att dela sopkärl med din granne, fyll då i blanketten Ansökan om delat sopkärl.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice!

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se