Slam och fett

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avlopps­systemet måste du ha antingen slam­tömning eller latrin­hämtning via VafabMiljö. Det är hos VafabMiljö du beställer slamtömning och latrinhämtning.

Slamtömningen utförs av Relita Industri och Skadeservice AB (Relita), som är den entreprenör som vi har handlat upp för tömning av alla enskilda avlopp i kommunen. Av miljöskäl är det viktigt att din brunn eller tank töms regelbundet. Töms inte din behållare finns det risk för försämrad reningsfunktion i brunnen och därmed en ökad belastning på miljön av i första hand näringsämnen.

Är ditt avlopp kopplat till en avlopps­tank eller en slam­avskiljare ska du ha slam­tömning. Har du istället ett vanligt utedass ska du välja latrin­hämtning. Läs mer under rubriken latrin.

Hur går det till?

Din slam­avskiljare ska tömmas minst en gång per år och tömning får endast utföras av kommunalförbundets entreprenör Relita. Vill du starta upp ett nytt abonnemang ska du kontakta VafabMiljö kundservice på tfn 020- 120 22 20.

Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500. Observera att akut tömning medför extra kostnader, se avfallstaxan för mer information.

Om du vill buda ditt avloppsslam är ordinarie budningsdagar tisdagar och fredagar. Om tisdag eller fredag är en afton eller röd dag så töms det normalt dagen innan.

Länk till blanketten här gällande ansökan om:

 • glesare slamtömning
 • kompostering av eget slam och dispens från kommunal slamtömning
 • omhändertagande av slam på egen jordbruksfastighet

Avgifter för slam- och fettömning

 Volym (slam) 0 – 4,9 kubikmeter  828 kr/tömn
 Volym (slam) 5 – 9,9 kubikmeter  1 371 kr/tömn
 Volym (slam) 10 – 20 kubikmeter  2 163 kr/tömn
 Fettavskiljare, per tömning och ton  941 kr/tömn  945 kr/ton

Övriga avgifter för slam- och fettömning

 Tillägg för budning (inom 3 arbetsdagar) 355 kr/budn
 Tillägg för akut budning (inom 8 arbetstimmar)  859 kr/budn
 Rensbrunn  116 kr/tömn
 Extra slang över 25 meter  74 kr/5 meter
 Bomkörningsavgift  575 kr/gång

Fett

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Mer information om fettavskiljare

Fettavskiljare och fettåtervinning detaljerad information (extern länk)

Blankett för installation av fettavskiljare (extern länk)

Blankett för dispensansökan för installation av fettavskiljare (extern länk)

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp (Broschyr)