Renhållningsordning

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Det är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

I Enköping består renhållningsordningen av två delar, en del är avfallsplanen och en del lokala renhållningsföreskrifter. Nedan kan du ladda hem de båda delarna direkt.

Del 1: Avfallsplan
Del 2: Lokala renhållningsföreskrifter