Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Faktablad

Infoblad abonnemang Mulljakten/Källsorterat

Infoblad abonnemang Blandat avfall

Infoblad abonnemang Hemkompostering

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Transportvägar för avfall

Råd och anvisningar – Transportvägar för avfall i Enköpings kommun

Råd och anvisningar för avfallsutrymmen

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Fettavskiljare och livsmedelsverksamhet i Enköping

Information om fettavskiljare i Enköpings kommun (extern länk)

Blankett för anmälan om fettskiljare i Enköpings kommun (extern länk)

Information om Livsmedelsverksamheter i Enköpings kommun (extern länk)

 Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se