Extra tjänster

Om du har extra mycket avfall vid något tillfälle kan du beställa extra hämtning – budning.

För beställning av budning, ring VafabMiljös kundservice, tfn 020-120 22 20.

Vid extra hämtning ställs en eller flera säckar vid kärlet. Dessa hämtas vid nästa ordinarie tillfälle. Säckarna måste gå att knyta ihop för att vi ska hämta dem. De får inte eller vara för hårt packade eller fyllda med för tungt avfall. Märk säcken ”Sopor”. OBS! Säckar som ställs ut utan att extra hämtning har beställts, tas inte med av sophämtaren.