Enköpings nya taxa 2020

Nya taxor för hushållsavfallet i Enköpings kommun

Nu har Enköpings kommun antagit VafabMiljös förslag till ny taxa. Det innebär ett antal förändringar gällande abonnemang och taxor för dig som bor i kommunen. Anledningen till att vi förändrar taxekonstruktionen är för att vi har blivit ett kommunalförbund. I vår region ingår nu 12 kommuner; alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Med en gemensam taxa och samma möjligheter till sortering och abonnemang i kommunerna kan vi tillsammans styra mot en bättre miljö. Och det är lättare om vi alla har samma förutsättningar. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället, som vi brukar säga.

Specifikt för Enköping ser vi generellt att hämtningsavgiften blir något lägre medan grundavgiften kommer att höjas. Vi kommer att införa felsorteringsavgifter i Enköping, något som inte funnits i kommunen tidigare. Som småhusägare kommer du att få utökade möjligheter till att dela kärl med dina grannar för att minska kostnader. Är du bra på att sortera kommer du även att ha möjlighet till att välja mindre kärlstorlekar och glesare hämtningsintervall för restavfall. När det kommer till verksamheter med fettavskiljare kommer vi nu att kunna erbjuda abonnemang för hämtning och tömning. Alla påsar/säckar för sortering av matavfall kommer numera att ingå i abonnemanget, något som tidigare har varit en kostnad för vissa verksamheter.

Läs om taxan i sin helhet:

Avfallstaxa 2020 (pdf)