Blanketter

Här hittar du som bor i Enköpings kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kan du kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.

Kontaktuppgifter till Kundservice hittar du här.

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Ifyllningsbara blanketter

Ägarbyte/flyttanmälan

Ifyllningsbar och utskrivbar blankett

  1. Fyll i blanketten
  2. Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator
  3. Maila den sedan till kundservice@vafabmiljo.se

Elektronisk blankett

  1. Fyll i blanketten
  2. Tryck på skicka. Blanketten skickas automatiskt till kundservice@vafabmiljo.se

Blanketter för utskrift

Abonnemangsvalsblankett sophämtning småhus/fritidshus

Abonnemangsvalsblankett sophämtning flerfamiljshus/verksamheter

Delat sopkärl, ansökan om

Delad faktura för slamtömning

Förmultnings- och förbränningstoalett, kompostering av latrin, ansökan om

Hemkompostering, anmälan om

Slamtömning, ansökan om glesare slamtömning, kompostering mm

Uppehåll i hämtning, ansökan om