Brunt och grönt kärl

Abonnemang

I Enköping kan du välja mellan tre sorters abonnemang, abonnemang Källsortering, Hemkompost eller Blandat avfall.

Abonnemang Källsortering innebär att du sorterar ut ditt matavfall i bruna papperspåsar. Matavfallet samlas in precis som ditt restavfall, och blir till biogas och biogödsel. Abonnemang Hemkompostering innebär att du själv tar hand om allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Abonnemang Källsortering

Utsortering av matavfall har pågått i Enköpings tätorter sedan slutet av 1990-talet och i dag har alla hushåll i Enköpings kommun möjlighet att sortera ut sitt matavfall som sedan blir till biogas och biogödsel.

De hushåll som har abonnemang Källsortering lägger sitt matavfall i speciella bruna sopkärl, som är ventilerade. De sopbilar som används i Enköping har två fack, vilket innebär att både matavfallet och det brännbara restavfallet (från det gröna sopkärlet) kan tömmas på en och samma gång. I abonnemanget ingår även bruna papperspåsar samt avsedda påshållare.

Tips för din matavfallssortering

Det här är exempel på matavfall

Här kan du hämta bruna påsar

Vad händer sen?

Matavfallet som sorteras ut körs till Biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås. Där blandas matavfallet med lantbrukares vallgrödor, vatten och fettavskiljarslam från storkök och restauranger och blir till biogas och biogödsel. Biogas är ett mycket bra alternativt drivmedel för fordon. Gasen släpper ut ungefär 85% mindre koldioxid än andra drivmedel. Biogödslet används till odling av mat. En påse matavfall blir biogas som räcker till ca 3 km bilkörning.

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en kompost i din trädgård. Restavfallet läggs som vanligt i kärlet för restavfall. Kärlet för restavfall ingår i abonnemanget. Obs! Inget matavfall får då läggas i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken. Du kan även beställa komposthandboken genom vår kundservice.

Abonnemang Blandat avfall

I detta abonnemangsval läggs både restavfall och matavfall i det gröna kärlet.

Övrig sortering

Du sorterar ut tidningar, förpackningar av glas, plast, metall och kartong och lämnar detta till en återvinningsstation eller till Återbruket. Materialet som samlas in går till återvinning och blir nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

Restavfall

Övrigt hushållsavfall – restavfallet – lägger du i en soppåse. Soppåsen lägger du i det gröna sopkärlet. Restavfallet används sedan som bränsle i kraftvärmeverk vid produktion av el och fjärrvärme.