Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag på särskild blankett.

Blanketter hittar du i menyn till vänster eller här nedan.

Ansökan om uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan bevilja i maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar bara den fasta avgiften.

En ansökningsavgift tas ut med 436 kr per tillfälle och sökande.

Skicka in din ansökan minst en månad innan uppehållstiden startar. Observera att handläggningsavgift kan komma att debiteras i de fall kontroll av uppgifter behöver göras.

Blankett för att ansöka om Uppehåll i hämtning hittar du här.

Ansökan om delat sopkärl

Du kan ansöka om Delat sopkärl med granne om ni har samma abonnemang. Varje hushåll betalar den fasta avgiften men delar på den rörliga avgiften.

Skicka in din ansökan en månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Blankett för att ansöka om Delat sopkärl hittar du här.

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om Förlängt hämtningsintervall om du har väldigt små mängder avfall och komposterar eller källsorterar allt matavfall.  Ditt avfall måste rymmas i det minsta sopkärlet utan att du packar ihop avfallet. Du måste också kunna stänga locket. Sanitära olägenheter, som problem med skadedjur, får inte uppstå på grund av det förlängda hämtningsintervallet.

Skicka in din ansökan en månad innan du vill att förlängt sophämtningsintervall ska börja gälla.

Blankett för att ansöka om Förlängt hämtningsintervall hittar du här.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Kundservice.

E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Telefon: 020-120 22 20