Abonnemang och avgifter

I Arboga kommun kan du välja mellan två olika abonnemang, Källsortering eller Hemkompostering. Genom att välja Källsortering gör du en miljötjänst eftersom du sorterar matavfallet separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du matavfallet och restavfallet separat.  I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfallet och ett grönt för restavfallet. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I papperspåsen lägger du matavfallet. När påsen är full lägger du den i den bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna papperspåsarna för sortering av matavfall. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Slut på bruna påsar? I Arboga kan du hämta nya påsar på Återbruket eller i Rådhuset. Om du bor i flerfamiljshus får du påsar av din fastighetsvärd. Saknar du påshållare finns de att hämta på Återbruket. Bor du i flerfamiljshus, prata med din fastighetsvärd om påshållare.

Abonnemang Hemkompostering

Du som vill ta hand om ditt matavfall själv kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste ansöka om hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om hemkompostering.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd kompost i din trädgård. Restavfallet lägger du i kärlet för restavfall som ingår i abonnemanget. Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Obs! Inget matavfall får läggas i restavfallet.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta  lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss. Du kan göra anmälan genom blanketten Ägarbyte eller Val av avfallsabonnemang. Du kan också kontakta kundservice.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bland annat påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer. Fullständig taxa hittar du längst ner på sidan.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bland annat Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 194 kr/hushåll
  • Fritidshus: Fast avgift 651 kr/hushåll
Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1194 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering*
130-140 liter 1918 kr 2438 kr
190 2010 kr 2530 kr
240 2194 kr 2714 kr
370 2890 kr 3410 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 120-140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Arboga

Avfallstaxa för småhus och fritidshus

Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter

Renhållningstaxa Arboga 2018 komplett med bilagor