Foto: Per Groth

Din kommun

Information om avfall

Till vänster i spalten väljer du vilken kommun det gäller. Här finns det mesta du behöver veta om avfall och sortering!

Välkommen att kontakta oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon för hushållsfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00. Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00 under sommarperioden fr.o.m. vecka 25 t.o.m. vecka 35.

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Box 140, 721 30 Västerås