Dags att nominera till miljö- och hållbarhetspriset Guldäpplet!

Priset riktar sig till skolor och elever som går i grundskolan eller på gymnasiet och delas ut till den elev, eller klass, som i sitt skolarbete på något sätt aktivt arbetat för hållbar utveckling med fokus på cirkulär ekonomi; återvinning, återanvändning och minskning av avfallet.

Pristagaren, eller pristagarna, ska bidra till en positiv utveckling och vara ett föredöme och inspiration till andra på den egna skolan och utanför. Guldäpplet är en symbol för en hållbar utveckling och ett bevis på att alla positiva förändringar räknas. Från det lilla till det stora. Av de små barnen och de lite större.

Priset tilldelas klassen och är tänkt som en grundplåt till en skolresa, gärna med hållbart innehåll. Prisutdelning sker i samband med VafabMiljös förbundsdirektionsmöte i Västerås.

Frågor?
Om du har några frågor om nominering eller priset, kontakta gärna Eva Favaro, Kommunikationschef VafabMiljö, på 021-39 92 58 eller mejla eva.favaro@vafabmiljo.se

Här kan du nominera ditt bidrag till Guldäpplet 2020.