Var lägger jag bläckpatroner?

Om det är rester kvar lämnas patronen från skrivare som farligt avfall till Återbruket. Tomma bläckpatroner läggs i restavfallet/brännbart.

Hur sorterar jag tomma målarfärgsburkar?

Om målarfärgsburken är penseltorr, d v s att du får inte upp någon mer färg med penseln, då lägger du burken till metallskrot eller plast. Annars ska målarfärgsburken sorteras som farligt avfall, även om det bara är lite färg kvar i den.

Var ska jag lämna mediciner och kanyler?

Mediciner tar vi inte emot på Återbruket utan det ska lämnas till Apoteket.
Kanyler ska läggas i en särskild behållare som man får på Apoteket. Den fulla behållaren lämnas sedan till Apoteket.

Var ska jag lämna farligt avfall?

Farligt avfall från hushållen ska lämnas på Återbruken. Det är viktigt att du har förpackat det farliga avfallet väl och att det framgår vad det innehåller. Behåll gärna originalförpackningen.