Våra Återbruk (ÅVC)

Precis som privatpersoner har också företag möjlighet att lämna sitt avfall hos oss. Skillnaden är att företaget måste ha ett Återbrukskort. Med kortet kan du sedan lämna avfall på alla våra 18 Återbruk i regionen.

Vi erbjuder tre varianter av Återbrukskort, ett för enbart verksamhetsavfall, ett för enbart farligt avfall och ett som är en kombination av båda.

Läs mer om Återbrukskortet här