Plock- och analystjänster

Det kan vara intressant att utföra plockanalyser för dig som lämnar mycket avfall. Genom en sådan kan du få mer vetskap om vad som slängs och vad du kan göra för att förbättra utsorteringen. Just nu kan vi utföra plockanalyser rörande container.

 

Så går det till

Vi kommer överrens om ett visst datum då vi tar emot en av dina containers. Den töms och vi sorterar upp avfallet fraktionsvis, trä för sig, well för sig, plast för sig, etc. När vi har gjort sorteringen gör vi en analys och ger sedan dig en indikation på vad du kan göra för att öka utsorteringen.

 

Än så länge gör vi endast detta på avfall som kommer in via container.

 

Om du är intresserad, kontakta gärna oss på marknad@vafabmiljo.se

Vanliga frågor