Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Anmälan om ägarbyte

Ska du sälja din fastighet eller flytta? Då behöver du göra en anmälan om ägarbyte till oss, annars står du kvar som betalningsansvarig för avfallsabonnemanget på fastigheten.

 

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för allt kommunalt avfall, det vill säga mat- och restavfall, slam och latrin. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

Dokument och länkar

Vanliga frågor