Tömning av avfall

 • Innehåll/material

 • Behållartyp

 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 20.
 • Ange annan information som vi behöver inför tömningen, t ex avvikande öppettider.