Avfallsdeklaration

När du lämnar farligt avfall ska du först fylla i en avfallsdeklaration som du får av oss genom att kontakta kundservice på 021-39 35 00. I deklarationen fyller du i avfallsslag och mängder. Deklarationen är avfallets id-nummer som sedan följer med avfallet genom hela kedjan från dig som producent till slutbehandling. För varje typ av farligt avfall som omhändertas skrivs en avfallsdeklaration. Deklarationen ska först registreras hos oss, därefter beställer du transportdokument av kundservice innan du lämnar ditt avfall.

Beskrivning för hur du fyller i avfallsdeklaration för farligt avfall (pdf)

Som avtalskund hos VafabMiljö kan du fylla i din beställning digitalt och skicka direkt som e-post. Klicka på rubriken ”Beställ hämtning” i menyn. Om du inte är avtalskund ringer du kundservice för att beställa deklarationen, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Avfallsdeklaration deponi – Blankett (pdf) (ej farligt avfall eller massor)

Spara en kopia av din ifyllda deklaration. Det underlättar för dig vid en ny beställning samt vid miljörevision. Det deklarationsnummer som avfallet har kan användas varje gång du vill ha hämtning av just detta avfall.