karta Återbruk och avfallsstationer

Återbrukskortet

– en smidig avfallslösning för mindre företag

Som företag kan du teckna avtal för att använda dig av Återbruken. Vi har 18 Återbruk i regionen (Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun) och med Återbrukskortet får du tillgång till samtliga.

Hitta till våra Återbruk här.

Med Återbrukskortet kan du lämna:

 • Tapeter, takpapp, gummi
 • Fyllnadsmassor
 • Isolering, planglas
 • Gips, ren
 • Gräs, löv, fallfrukt
 • Ris och grenar
 • Blandskrot
 • Plast
 • Soffor & Sängar
 • Trä
 • Trä impregnerat
 • Wellpapp
 • Fönster

Tre varianter av Återbrukskort

Företag som vill använda Återbruket måste ha ett Återbrukskort. Vi erbjuder tre varianter av Återbrukskort, ett för enbart verksamhetsavfall, ett för enbart farligt avfall och ett som är en kombination av båda.

 • Grönt kort – gäller för enbart verksamhetsavfall (ej farligt avfall). Kostnaden utgörs av en grundavgift och en fraktionsavgift som påverkas av avfallstypen och mängden. Du anger typ av avfall och mängd för varje avfallstyp vid beställning av ditt kort.
 • Rött kort – gäller för enbart farligt avfall där företaget betalar ett pris per kilo som lämnas.
 • Röd/grönt – gäller för en kombination av verksamhetsavfall och farligt avfall. Priserna är samma som för det gröna kortet med undantag för farligt avfall som betalas per kilo som lämnas.

Farligt avfall – speciella regler för företag

För att lämna farligt avfall gäller speciella förutsättningar. Ett faktureringsunderlag måste fyllas i och lämnas tillsammans med avfallet och avfallet får bara transporteras av godkänd transportör. Det innebär att verksamhetsutövaren måste ha anmält/ha tillstånd för transport av farligt avfall vilket godkänns av länsstyrelsen. Faktureringsunderlaget ska lämnas vid varje leverans av Farlig avfall, du får underlaget från våra innesäljare. Kontakta dem om du har frågor eller funderingar.

För farligt avfall gäller speciella regler, t.ex. brandfarlig färg, spillolja etc, ställer särskilda krav på emballering, märkning, dokumentation och transport. Ansvaret ligger alltid hos avfallslämnaren.

Du kan läsa mer om transporter av farligt avfall på Länsstyrelsens hemsida.

Vissa material och ämnen som t ex asbest får inte lämnas på Återbruket. För sådana material eller ämnen har vi enkla och miljösäkra insamlingslösningar, som anpassas till ditt företag. Om du vill veta vilket farligt avfall du kan lämna kan du kontakta Kundservice, tel 021-39 35 00 så hjälper vi dig.

Ansök om ditt Återbrukskort här!

Prisuppgift

Grundavgiften är densamma för alla tre kort. Utöver grundavgiften tillkommer en schablonavgift för Grovavfall samt hanterings-/behandlingsavgift för Farligt avfall enligt en prislista. Fyll i formuläret ovan så kontaktar vi dig med prisuppgift. 

Kontakt

För mer information om Återbrukskort, kontakta Kundservice tel 021-39 35 00.