Produkter och tjänster

Är ditt företag litet eller stort? Behöver du hjälp med allt ditt avfall eller bara delar av det? Vill du ha en smidig lösning för farligt avfall?

Vad du än behöver hjälp med inom avfallsområdet kan vi lösa det. Vi har mångårig erfarenhet och bred kompetens och kan erbjuda olika lösningar för alla typer av företag. Allt från sorteringslösningar till återvinning och behandling. Vi har resurser för insamling av avfall och återvinningsmaterial som består av containrar, kärl, rullstöd och komprimatorer.

Läs mer om våra olika typer av tjänster i menyn till vänster. Låt oss ta hand om ditt avfall!

För mer information, beställning och prisuppgifter kontakta vår Kundservice på 021-39 35 00.

Allmänna villkor – Tjänster företag (pdf)

Allmänna villkor vid leverans av biomassa till biogasproduktion (pdf)

Helhetslösningar och enskilda produkter

Helhetslösningar innebär att en av våra säljare hjälper dig och ditt företag att miljöanpassa er avfallshantering på ett effektivt sätt. VafabMiljö har egna resurser för återvinning, till exempel sorteringsanläggning, mellanlager för farligt avfall, oljemottagning, kompostering, gasutvinning och Återbruken. Dessutom kan VafabMiljö erbjuda transport av avfallet.

Vi tar hand om allt ditt avfall. För ditt farliga avfall har vi på VafabMiljö egna säkerhetsrådgivare. Vi har nära kontakt med återvinningsindustrier och förbränningsanläggningar. Detta gör att vi kan erbjuda helhetslösningar som innebär att ett företag endast behöver en enda kontaktperson för att miljöanpassa sin avfallshantering. Utbildning av era medarbetare är en del i helhetslösningen.

För mer information om olika helhetslösningar kontakta någon av våra säljare.

Du kan även läsa mer om helhetslösningar i vårt faktablad som finns under Informationsmaterial.

Transporter

Vi erbjuder transport av avfall och återvinningsmaterial för container, farligt avfall eller andra typer av avfallslösningar.

Tömning av container

Om du behöver tömning eller hämtning av ditt avfall gör du enklast en beställning via vårt webbformulär under rubriken Beställ hämtning i vänsterspalten. Där finns ett formulär för ”tömning av avfall”.

Transport av farligt avfall och farligt gods

Vi hjälper ditt företag att transportera ditt farliga avfall. Fyll i webbformuläret ”Hämtning av farligt avfall” under rubriken Beställ hämtning i vänsterspalten eller läs mer under Lämna farligt avfall.

Återvinning och behandling

Ett företag producerar ofta många olika sorters avfall. Vilka sorteringsmöjligheter som finns skiljer sig åt mellan olika branscher. Vi ser till att materialet behandlas och återvinns så långt det är möjligt.

Varje år besöker VafabMiljös säljavdelning ett stort antal företag och ger råd om hur de kan förändra sin avfallshantering så att mer material går till återvinning och för att vi på lång sikt ska få en mer hållbar hantering av avfallet.

Vi arbetar efter EUs avfallstrappa och ser till att materialet vi får in återvinns så långt det är möjligt.

Vi erbjuder också sortering av blandat industriavfall för de företag som inte har möjlighet att själva sortera. Vi ser till att källsorterade material komposteras, rötas, materialåtervinns, energiutvinns eller deponeras. Vilken hantering som lämpar sig bäst beror på vilken typ av avfall det gäller.