Risk för förseningar på grund av snö och halka

Jag har ett återbrukskort för 2023. Hur länge gäller det? 

Svar: Ditt nuvarande återbrukskort gäller till och med 2023-12-31. För att förbereda dig på förändringen har vi fria besök på återbruket de första två månaderna 2024 januari och februari. Du kan fortsätta besöka återbruket under dessa månader genom att ha ditt nuvarande återbrukskort synligt i framrutan fram till sista februari 2024.