Går det att kompostera oljeförorenade massor?

Kompostering av oljeförorenade jordar kan göras på vår anläggning. Arbetet bedrivs i tre steg. Först samlar vi oljeförorenad jord på våra lagerytor. Jordarna förbehandlas genom siktning följt av tillsats av näring m.m. Sedan läggs den förbehandlade jorden i stackar med kontrollerad luftgenomströmning. Luften passerar därefter ett kombinerat kompost- och kolfilter innan utsläpp.