Förseningar i sophämtningen i hela regionen
Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Gäller återbrukskorten på alla återbruk?

Ja, det gäller på samtliga återbruk i regionen.