Gäller återbrukskorten på alla återbruk?

Ja, det gäller på samtliga återbruk i regionen.