Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Höjning av avfallstaxan 2023

Tid: 1 jan 00:00
- 31 jan 23:59

Plats:

På grund av utsläppsrätter för förbränning och ökade drivmedelskostnader höjer Vafabmiljö avfallstaxan med 3,5 procent för 2023. Det som allra mest påverkar taxehöjningen är förbränningen av restavfallet.

Linda Gårdstam
Avdelningschef Planering

Andra händelser

Just nu finns det inga andra kommande händelser för företag.