Risk för förseningar på grund av snö och halka

Deponin för farligt avfall stängd 23/11

Tid: 23 nov 00:00
- 23 nov 23:59

Plats:

Deponin för farligt avfall (Klass 1 deponi) på Gryta avfallsanläggning i Västerås är stängd torsdag 23 november.

Då kan vi inte ta emot massor till lagerplats 11701 (se transportdokument) som t. ex. PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på mejl: kundservice@vafabmiljo.se eller ring 021-39 35 00.

VafabMiljö

Andra händelser

Just nu finns det inga andra kommande händelser för företag.