Styckegods

Vi tar emot styckegods i form av fat, dunk eller liknande. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med märkning och rådgivning.

Tänk också på att inte fylla faten till mer än 90 procent, då undviker vi att kemikalier sprutar ut när faten öppnas. Emballage och förpackningar måste vara hela, rena och väl tillslutna vid avhämtningen. Avfallet transporteras till VafabMiljös mellanlager för farligt avfall på Gryta avfallsstation i Västerås.

Om du har en större mängd, och tillstånd att lagra ditt farliga avfall, så kan vi ombesörja transport direkt till slutbehandling. Vi hjälper dig med den särskilda märkningen som blir nödvändig.

Småkemikalier

Små mängder farligt avfall i förpackningar som väger mindre än 10 kg kallas ”småkemikalier”. Vi hjälper dig att sortera och märka dina kemikalier på ett korrekt sätt, kontakta någon av våra säljare för mer information så hjälper vi dig.