Spillolja

Vi tar emot spillolja som du vill bli av med omgående. Om det inte är bråttom kan du få en billigare hämtning när du är med i vår ”runda” för hämtning av spillolja.

Antingen hämtar vi spilloljan omgående eller också är du med i vårt system för hämtning av spillolja.

Om det inte är bråttom så ombesörjer vi ursugning av din tank eller dina fat inom 4 veckor. Du betalar en fast kostnad oavsett var hämtningen sker. Kostnaden beror på den mängd du levererar samt eventuellt tillägg för fatsugning.

Självfallet kan du också ”buda” din spilloljetömning. Med det menas att du ringer till oss och vi hämtar då så snart vi kan. Då betalar du en timkostnad för transporten samt ordinarie behandlingskostnad. Vill du att vi hämtar dina fat med spillolja, så gäller anvisningarna under ”Styckegods”.

Spilloljan sänds vidare till återvinning. Därför kan vi hålla lägsta kostnad.

Vill du läsa mer om hur vi tar hand om spillolja har vi tagit fram en broschyr.

Oljestationen på Gryta avfallsstation i Västerås (pdf).