Rådgivning

Om ditt företag har farligt avfall – kontakta VafabMiljö. Vi hjälper dig med allt från att bedöma om det är farligt avfall, hur det ska hanteras till att transportera bort det.

Vi arbetar bland annat med:

  • Information och rådgivning
  • Insamling av farligt avfall
  • Mellanlagring
  • Säkerhetsrådgivning
  • Utbildning av din personal
  • Godkännande av transportörer
  • Övervakning av insamling och transporter
  • Kontroll av att avfallet hamnar hos godkända mottagare