Rådgivning

Om ditt företag genererar farligt avfall kan vi hjälpa dig. Vi tar hand om hela kedjan, från bedömning och hur det ska hanteras till att transportera och ta hand om det. På ett säkert och miljömässigt vis, såklart.

Vi arbetar bland annat med:

  • Information och rådgivning
  • Insamling av farligt avfall
  • Mellanlagring
  • Utbildning av din personal
  • Godkännande av transportörer
  • Övervakning av insamling och transporter
  • Kontroll av att avfallet hamnar hos godkända mottagare