Bulkleverans

De större avfallsmängder som levereras till oss i bulk (tank, container) är oljeblandat vatten från bilvårdsanläggningar, oljeavskiljare och liknande samt oljeskadad jord.

För att få en bättre hantering av oljeblandat vatten har VafabMiljö byggt en mottagningsanläggning som avskiljer återvinningsbar olja från grovt material och vatten. Oljestationen ligger på Gryta avfallsstation i Västerås.

Mellanlager för vissa avfallstyper

Vissa avfallstyper som lämpar sig för bulktransport kan inte slutbehandlas vid våra anläggningar. Dit hör spillolja, emulsioner, lösningsmedel, ytbehandlingsbad, ridåvatten m m. För spillolja och emulsioner finns dock mellanlager inom vår region.

Transport direkt till slutbehandling

Övriga avfallstyper lämpar sig mindre för mellanlagring. Då ordnar vi istället transport direkt till slutbehandling. Tänk på att ju större mängder du kan sända iväg per tillfälle, desto förmånligare blir det för dig.