Lämna farligt avfall

När du lämnar farligt avfall ska du först fylla i en avfallsdeklaration som du får av VafabMiljö. I deklarationen fyller du i uppgifter som avfallsslag och mängder.

I deklarationen kan du även ange önskemål om transportör och tidpunkt för hämtning. Deklarationen är avfallets ID-nummer som följer med avfallet genom hela kedjan från dig som ”producent” till slutbehandling.

OBS Nytt!
Begränsad hanteringstid för deklarationer i sommar – skicka in i tid

Vi rekommenderar kunder att i god tid skicka in nya deklarationer för avfall som är tänkt att levereras under juli och augusti. Till deklarationerna ska sådan information som krävs för klassning så som analyser och eller säkerhetsdatablad bifogas. Hanteringstiden för deklarationer kommer under sommaren vara mycket begränsad och bitvis obefintlig på grund av begränsad bemanning på enheten Farligt avfall på VafabMiljö.

Skicka in din deklaration i tid enligt nedan

För massor (jord, betong, asfalt): senast vecka 24.

För kemikalier (spillolja, färg, aerosoler, fogskum, lim m.m): senast vecka 27.

Deklarationer som lämnas in senare kommer att behandlas i turordning från vecka 31 respektive vecka 34.
Sortering av småkemikalier/ farligt avfall hos verksamheter kommer inte ske under perioden vecka 25 till vecka 35.

Avfallsdeklarationen

Du ska fylla i en avfallsdeklaration för varje avfallstyp du vill lämna. Varje avfallsdeklaration har ett nummer. Vid upprepad leverans av ett avfall hänvisar du till det deklarationsnummer vi tidigare använt för avfallet. Gå till rubriken ”Blanketter företag” för att läsa mer.

Transport av farligt avfall och farligt gods

För att få transportera farligt avfall krävs att man är godkänd transportör och att det finns ett transportdokument. Vi har kontrakt med ett stort antal transportörer som uppfyller de krav vi ställer. När du meddelat oss dina behov, tar vi kontakt med lämplig transportör och fastställer rutinerna. Hämtning sker så långt som möjligt enligt speciella schema för att sänka kostnaderna. Transportdokumentet kan beställas via vår kundservice. Det krävs ett transportdokument för varje inleverans till någon av våra anläggningar som tar emot avfallet.

Om du är tveksam hjälper vi dig att bedöma om godset är farligt eller ej. Vi hjälper dig också att avgöra vilken ADR-klass godset tillhör.

Vill du ha en offert om kostnader innan vi tar hand om ditt avfall eller beställa hämtning ring VafabMiljö på tel 021-39 35 20.

Hämtning av farligt avfall

Fyll i vårt webbformulär för beställning av hämtning av farligt avfall.

Lämna farligt avfall i egen regi

För inleverans av farligt avfall till någon av våra anläggningar krävs att du har ett transportdokument med ett ordernummer, detta beställs via kundservice 021-39 35 20