Lämna farligt avfall

När du lämnar farligt avfall ska du först fylla i en avfallsdeklaration som du får av VafabMiljö. I deklarationen fyller du i uppgifter som avfallsslag och mängder.

I deklarationen kan du även ange önskemål om transportör och tidpunkt för hämtning. Deklarationen är avfallets ID-nummer som följer med avfallet genom hela kedjan från dig som ”producent” till slutbehandling.

Till deklarationerna ska sådan information som krävs för klassning så som analyser och eller säkerhetsdatablad bifogas.

Avfallsdeklarationen

Du ska fylla i en avfallsdeklaration för varje avfallstyp du vill lämna. Varje avfallsdeklaration har ett nummer. Vid upprepad leverans av ett avfall hänvisar du till det deklarationsnummer vi tidigare använt för avfallet. Läs mer på ”Blanketter företag”.

Blanketter företag

Transport av farligt avfall och farligt gods

För att få transportera farligt avfall krävs att man är godkänd transportör och att det finns ett transportdokument. Vi har kontrakt med ett stort antal transportörer som uppfyller de krav vi ställer. När du meddelat oss dina behov, tar vi kontakt med lämplig transportör och fastställer rutinerna. Hämtning sker så långt som möjligt enligt speciella schema för att sänka kostnaderna. Transportdokumentet kan beställas via vår kundservice. Det krävs ett transportdokument för varje inleverans till någon av våra anläggningar som tar emot avfallet.

Om du är tveksam hjälper vi dig att bedöma om godset är farligt eller ej. Vi hjälper dig också att avgöra vilken ADR-klass godset tillhör.

Vill du ha en offert om kostnader innan vi tar hand om ditt avfall eller beställa hämtning ring VafabMiljö på tel 021-39 35 00.

Hämtning av farligt avfall

Beställning av hämtning av farligt avfall, webbformulär

Lämna farligt avfall i egen regi

För inleverans av farligt avfall till någon av våra anläggningar krävs att du har ett transportdokument med ett ordernummer, detta beställs via kundservice 021-39 35 00.