Foto: Per Groth

Avfallsstationer

Avfallsstationerna är till för yrkestrafik och företag som inte har Återbrukskort. Vi har avfallsstationer i Sala, Enköping, Fagersta, Köping och Västerås.

På avfallsstationerna finns olika behandlingsmöjligheter, t ex sortering och kompostering. Gryta avfallsstation i Västerås är vår största avfallsstation. I många fall lastas avfallet om på de andra avfallsstationerna och körs till Gryta. Här finns deponi, biogasanläggning, mellanlager för farligt avfall m.m.

När du klickar dig in på respektive avfallsstation hittar du öppettider, telefonnummer och karta. För information om mottagningskostnad, kontakta Kundservice på telefon 021-39 35 00.