händer som håller i återbrukskortet

Återbrukskortet

– en smidig avfallslösning för mindre företag

Företag som vill använda Återbruket måste ha ett Återbrukskort. Ska du lämna farligt avfall måste du ha ett Återbrukskort för farligt avfall (rött kort). Du kan teckna avtal för att använda dig av Återbruket. Vi har 18 Återbruk i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Med Återbrukskortet får du tillgång till samtliga.

Nytt!

Från och med 1 januari 2022 kommer VafabMiljö skarpt följa Naturvårdsverkets nya bestämmelser för rapportering av uppgifter om inlämnat farligt avfall från företag. Det innebär att det kommer ske vissa förändringar för dig som har ett Återbrukskort och vill lämna farligt avfall på Återbruket.

Två varianter av Återbrukskort

Vi erbjuder två varianter av Återbrukskort, ett för enbart farligt avfall och ett som är en kombination av verksamhetsavfall och farligt avfall.

  • Rött kort – gäller för enbart farligt avfall där företaget betalar ett pris per kilo som lämnas.
  • Röd/grönt – gäller för en kombination av verksamhetsavfall och farligt avfall.

Regler för att lämna farligt avfall

För att lämna farligt avfall på Återbruket måste du ha ett giltigt Återbrukskort för farligt avfall. Anledningen är att
VafabMiljö måste rapportera det farliga avfall vi tar emot från företag till Naturvårdsverket. Tänk på att du själv också måste rapportera in den mängd farligt avfall du lämnar på Återbruket till Naturvårdsverket.

Farligt avfall får bara transporteras av godkänd transportör. Det innebär att verksamhetsutövaren måste ha anmält/ha tillstånd för transport av farligt avfall vilket godkänns av länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens webb.

Tänk på att exempelvis brandfarlig färg, spillolja etcetera, ställer särskilda krav på emballering, märkning, dokumentation och transport. Ansvaret ligger alltid hos avfallslämnaren.

Vissa material och ämnen får inte lämnas på Återbruket. Det är bland annat asbest, bekämpningsmedel, oljeabsorbenter, småkemikalier, kvicksilverinstrument, PCB-olja. För dessa har vi enkla och miljösäkra insamlingslösningar som anpassas till ditt företag.

Lista på farligt avfall som vi kan ta emot på Återbruken (pdf)

Prislista 2022 Återbrukskort Farligt avfall (pdf)

Regler för att lämna elavfall

När du som företagare ska lämna elavfall på Återbruket behöver du visa upp ett avlämnarintyg. Det ger dig som verksamhet rätt att i El-Kretsens regi lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till Återbruket.
När du skapar ett avlämnarintyg fyller du i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter. Här skapar du ett avlämnarintyg.
Vill du veta mer kan du läsa på El-Kretsens webb.

Med Återbrukskortet kan du lämna följande verksamhetsavfall (grönt kort)

Vi tar emot Vi tar inte emot
Tapeter, takpapp, gummi Avfall från skräpkorgar (tas endast emot på Gryta)
Fyllnadsmassor Däck med/utan fälg
Isolering, planglas
Gips, ren
Gräs, löv, fallfrukt
Ris och grenar
Blandskrot
Plast
Soffor & Sängar
Trä
Fönster
Wellpapp

Hitta till våra Återbruk

Ansök om ditt Återbrukskort här!

Prisuppgift

Grundavgiften är densamma för korten. Utöver grundavgiften tillkommer en schablonavgift för Grovavfall samt hanterings-/behandlingsavgift för Farligt avfall enligt en prislista. Fyll i formuläret ovan så kontaktar vi dig med prisuppgift. 

Kontakt

För mer information om Återbrukskort, kontakta Kundservice tel 021-39 35 00.