Varför får inte kuvert ligga i tidningsinsamlingen?

Klistret och plastfönstret kan förstöra pappersmassan, därför läggs kuvert i restavfallet.