Var ska jag lämna mediciner och kanyler?

Mediciner tar vi inte emot på Återbruket utan det ska lämnas till Apoteket.
Kanyler ska läggas i en särskild behållare som man får på Apoteket. Den fulla behållaren lämnas sedan till Apoteket.