Var ska jag lämna farligt avfall?

Farligt avfall från hushållen ska lämnas på Återbruken. Det är viktigt att du har förpackat det farliga avfallet väl och att det framgår vad det innehåller. Behåll gärna originalförpackningen.