Vad gör VafabMiljö för att minska mängden flugor på Gryta avfallsstation?

Vi har tagit fram en handlingsplan med en rad åtgärder för att minska uppkomsten av flugor på anläggningen. Det gäller bland annat stärkta rutiner vid hanteringen av avfall med organiskt innehåll, installerade ljusfällor och indikatorer från Anticimex samt veckovis uppföljning av läget på anläggningen.