Kostar det något att lämna avfall på Återbruken (ÅVC)?

Nej, det kostar inget för hushållen att lämna sitt sorterade avfall, det ingår i renhållningstaxan. Företag måste däremot köpa ett Återbrukskort, då ska man kontakta VafabMiljös kundservice 021-39 35 00.