Kan jag säga upp mitt sophämtningsabonnemang? Jag har nästan inget avfall och jag källsorterar allt.

Enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning och det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Man kan inte ta hushållsavfall till Återbruket, som är till för hushållens grovavfall och farligt avfall. Alla har restavfall, det är  utnötta diskborstar, disktrasor, disksvampar, dammsugarpåsar, kuvert, bomullstops, snus, fimpar, trasiga strumpor, blöjor, bindor, tamponger med mera. Man får inte heller ta med sig avfallet från sin sommarstuga och lämna i kärlet där man bor.

Om du har väldigt lite avfall kan ansökan om förlängt hämtningsintervalI. Då hämtas ditt avfall 4 gånger per år eller 2 gånger på sommarsäsong. Då måste du även använda dig av en hemkompost som vi godkänt eller en avfallskvarn som din kommun godkänt för allt ditt matavfall.  Anser du att du kan ta hand om allt ditt avfall själv kan man ansöka om eget omhändertagande enligt 59 a § i Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund. Kontakta din kommun i detta fall. Även om du blir beviljad befrielse måste du ändå betala den fasta avgiften. Den täcker kostnader för Återbruken, information, omhändertagande av farligt avfall och kyl/frys, administration m m.