Jag får så lite avfall i min sommarstuga. Kan jag säga upp det abonnemanget och ta med mig avfallet?

Nej, enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning och det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Lagen finns för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdom och gift.