Jag bränner mitt avfall, varför ska jag då ha ett sopkärl?

Sopor får bara förbrännas i speciella anläggningar som kan rena de farliga rökgaser som bildas. Att bränna sina sopor själv är ett miljöbrott som kan leda till fängelse.