Hur sorterar jag tomma målarfärgsburkar?

Om målarfärgsburken är penseltorr, d v s att du får inte upp någon mer färg med penseln, då lägger du burken till metallskrot eller plast. Annars ska målarfärgsburken sorteras som farligt avfall, även om det bara är lite färg kvar i den.