Hur gör jag om jag vill byta storlek på mitt sopkärl eller ändra på mitt abonnemang?

Kontakta VafabMiljös kundservice för mer information om blanketter.