Jag har sett att sopbilen tömmer både rest- och matavfall samtidigt, blandas det?

Nej det blandas inte. Sopbilen som hämtar olika typer av avfall samtidigt har alltid två eller flera fack som skiljs åt av en vägg inne i sopbilen.