Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation som berör t ex sophämtning eller öppettider på Återbruken som avviker från ordinarie verksamhet.

bild på blå sopbil i bostadsområde

Ändrade hämtningsdagar i Västerås under påskveckan, vecka 15

Under påskveckan hämtar vi ditt hushållsavfall i Västerås andra dagar än normalt. Du får avfallet hämtat en dag tidigare enligt schemat nedan. På Annandag påsk kör vi dock på ordinarie hämtningsdag. Ställ fram kärlen före kl. 06.00 dagen innan och låt dem stå tills de blir tömda. I övriga kommuner, där vår entreprenör Allmiljö hämtar hushållsavfallet, blir det inga förändringar i påsk. Vi önskar dig en glad påsk!

Ordinarie
hämtningsdag
  Ny
hämtningsdag
Måndag 6/4   Söndag 5/4
Tisdag 7/4   Måndag 6/4
Onsdag 8/4   Tisdag 7/4
Torsdag 9/4   Onsdag 8/4
Fredag 10/4   Torsdag 9/4
Måndag 13/4   Måndag 13/4

Obs! Gäller endast i Västerås kommun.

bild på matavfallspåsar

Förseningar i utkörning av matavfallspåsar och kärl

På grund av Covid-19 kan vi inte garantera att utkörning av kärl och matavfallspåsar sker inom 5 arbetsdagar, men vi levererar så snart vi kan. Det gäller både VafabMiljö och Allmiljö. Matavfallspåsar finns att hämta på våra Återbruk om du får slut på dem.

Tack för att du sorterar!

Foto: Per Groth

Mobila Återbruket inställt tillsvidare i hela regionen

På grund av rådande läge med spridning av Coronaviruset, Covid-19, fördelar vi våra resurser internt. Som en försiktighetsåtgärd ställer vi in Mobila Återbruket, som åker runt till mindre orter i regionen, från och med onsdag 18 mars. Det gäller orterna Lillkyrka, Fjärdhundra, Grillby, Örsundbro, Tärnsjö, Hedåker, Möklinta, Ransta, Västerfärnebo, Virsbo.

Vi hänvisar dig istället till närmaste fasta Återbruk. Öppettiderna för våra Återbruk hittar du här.

bild på sopbil som står på avfallsvåg vid Gryta avfalsstation

Begränsad mottagning av Farligt avfall

På grund av att vår befintliga deponi för Farligt avfall är full och vår nya deponi inte är godkänd vid slutbesiktning, har vi begränsade möjligheter att ta emot Farligt avfall. För tillstånd att leverera in Farligt avfall ber vi dig som kund kontakta fajord@vafabmiljo.se

Vi vet idag inte när vår nya deponi för Farligt avfall kan tas i drift. Information om normala mottagningsmöjligheter kommer att meddelas senare.

Tack för din förståelse.

Begränsad framkomlighet på Återbruken Hälla, Bäckby, Ängsgärdet och Köping vecka 11-12

Vi kommer genomföra schaktarbeten på Återbruken Hälla, Bäckby och Ängsgärdet i Västerås samt Återbruket Köping under vecka 11 och 12. Schaktarbetena är för att tillgodose tillräckligt strömförsörjning för kommande komprimatorer och vägbommar.

Vi ber om din förståelse under arbetets gång – tack för att du sorterar ditt avfall och gör en insats för miljön.

bild på två kärl i vinterlandskap

Tips för att undvika fastfrysning i kärlet

Under den kalla årstiden är det lätt att påsarna fryser fast i kärlen. Det är fastighetsägarens ansvar att kärlet går att tömma, vid extra tömning på grund av fastfrysning kan du som kund bli debiterad för budning. För att undvika fastfrysning finns det några saker du kan tänka på.

Skaka om kärlet innan tömning

Skaka gärna till kärlet innan sopbilen kommer så att påsarna lossnar. Som kund ansvarar du för att påsarna ligger löst i kärlet. Om ditt kärl töms av en sidlastarbil kliver inte chauffören ur och kontrollerar om kärlen är tomma.

Håll kärlen rena

Det kan vara bra att tvätta ur kärlen innan frosten kommer. Risken är annars att påsarna fryser fast om det finns gamla matrester eller annat kladd i dem.

Undvik blöta påsar i kärlet

Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i bruna påsen för matavfall. Prova att lägga en bit äggkartong eller tidningspapper i botten. Om påsen ändå blir blöt – använd dubbla påsar eller ställ ut den en stund så att den fryser till, innan du lägger den i kärlet. Tips! Ställ en uppochnervänd hink över påsen när du ställer ut den så får den vara ifred från eventuella små gäster. Blöta påsar kan frysa fast.

Använd påshållaren

Använd påshållare till de bruna papperspåsarna. Påshållaren ventilerar påsen och hjälper till att hålla den torr. Byt påse ofta, vi rekommenderar att byta påse var tredje dag. Har du ingen påshållare kan du hämta en på Återbruket utan kostnad.

Västerås stads Vinterdagbok

I Västerås stads Vinterdagbok kan du läsa om vilka snö- och halkbekämpningsåtgärder som görs eller planeras. Där kan du även ladda ned appen Mitt Västerås och klicka i rutan för Vinterloggen, så får du notiser om stadens vinteråtgärder oavsett var du är.