Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation som berör t ex sophämtning eller öppettider på Återbruken som avviker från ordinarie verksamhet.

Foto: Per Groth

Begränsad hantering av farligt avfall i sommar

Om du som privatperson har större mängder av farligt avfall som du behöver bli av med, kontakta Kundservice senast vecka 27. För företag rekommenderar vi att i god tid skicka in nya deklarationer för farligt avfall som är tänkt att levereras under juli och augusti. Till deklarationerna ska sådan information som krävs för klassning så som analyser och eller säkerhetsdatablad bifogas. Hanteringstiden för deklarationer kommer under sommaren vara mycket begränsad och bitvis obefintlig på grund av begränsad bemanning på enheten Farligt avfall på VafabMiljö.

Skicka in din deklaration i tid enligt nedan

För massor (jord, betong, asfalt): senast vecka 24.

För kemikalier (spillolja, färg, aerosoler, fogskum, lim m.m): senast vecka 27.

Deklarationer som lämnas in senare kommer att behandlas i turordning från vecka 31 respektive vecka 34.

Sortering av småkemikalier/ farligt avfall hos verksamheter kommer inte ske under perioden vecka 25 till vecka 35.

Tack för din förståelse. Vi önskar dig en trevlig sommar!