Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation som berör t ex sophämtning eller öppettider på Återbruken som avviker från ordinarie verksamhet.

bild på Gryta deponi

Deponin för Farligt avfall är stängd 23-24 september

Vår deponi för farligt avfall (klass 1 deponi) på Gryta avfallsanläggning i Västerås är stängd torsdag den 23/9 och fredag den 24/9.

Vi kan då inte ta emot massor till lagerplatserna 11701 och 11702 (se transportdokument) som t. ex. PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA.

Jord, asfaltmassor etc. under FA samt annat avfall kan vi ta emot som vanligt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 021-39 35 20 eller kundservice@vafabmiljo.se