Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation som berör t ex sophämtning eller öppettider på Återbruken som avviker från ordinarie verksamhet.

bild på Gryta deponi

Deponi för FA på Gryta avfallsanläggning stängd 22-23 juni

Vår deponi för farligt avfall (klass 1 deponi) på Gryta avfallsanläggning i Västerås är stängd tisdagen den 22 och onsdagen den 23 juni.

Det innebär att vi inte kan ta emot massor till lagerplatserna 11701 och 11702 (se transportdokument) som till exempel PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA.

Jord, asfaltmassor etc. under FA samt annat avfall kan vi ta emot som vanligt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 021-39 35 00 eller kundservice@vafabmiljo.se