Dragavstånd – formulär

Dragavstånd

Om du har några funderingar eller frågor kring dragavståndet, eller om du vill anmäla en förändring på din adress kan du använda dig av det här formuläret. Vi återkopplar till dig när vi har behandlat ärendet. Tack för att du hör av dig!
  • Mitt ärende

  • Om du meddelar flera adresser, kom ihåg att vara tydlig med vilken adress vilken fråga gäller. Om du bestrider den nya avgiften, var gärna tydlig i din beskrivning om varför du vill bestrida.
  • All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandling av kunders personuppgifter”. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 021-39 35 00 eller via e-post, kundservice@vafabmiljo.se