Varför köra på biogas?

Den lokalt producerade biogasen sluter kretsloppet!

Biogasen är unik jämfört med andra biodrivmedel eftersom den största delen tillverkas i Sverige och av svenska råvaror. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från bland annat matrester tas om hand och viktiga näringsämnen återförs till jordbruket samtidigt som vi får ett svenskt, förnybart drivmedel. Ett kretslopp, helt enkelt!

Biogasen bidrar till flera miljömål inom till exempel klimat, energi, miljö, landsbygd, transport, handel, jobb och näring. Det gör biogasen unik och den är därför en viktig tillgång för samhället.

Vad betyder jämförpris per liter bensin?

Biogasen säljs per kilo när du tankar. Från och med 14/4 2022 kostar den 24,50 kr/kg på våra biogasstationer. Men energiinnehållet i 1 kg biogas är större än i 1 liter bensin. Med andra ord kommer du längre om du kör samma bil med 1 kg biogas jämfört med 1 liter bensin. Biogasen motsvarar faktor 1,5 vid omräkning.

Fakta:
Biogas som kostar 24,50 kr per kg motsvarar:
24,50/1,5 = 16,33 kr per liter bensinekvivalent (jämförelse diesel 24,50/1,3 = 18,54 kr).  

Vill du veta mer om biogasen och vilken roll den har att spela i ett fossilfritt Sverige?

bild på framsidan av vår kundtidning Cirkulera nr 2 2019I Cirkulera #2 2019 har vi fokuserat på biogasen. Här kan du bland annat läsa om lantbrukaren Fredrik Åstrand som gödslar med biogödsel, Gunilla Björk som säljer gasbilar och Energigas vd, Maria Malmkvist, som berättar om Sveriges framtida energiförsörjning.

Läs Cirkulera med tema biogas här.