Många nyttor med biogas!

Detta är biogas

Biogas är förnybar energi som till största del består av metan. Gasen är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall, som matrester, avloppsvatten och restprodukter från industrin, jord- och skogsbruk,

blir till förnybara produkter som drivmedel, el, värme och växtnäring.

Det finns många nyttor med biogas:

  • Det är en klimatsmart och kostnadseffektiv tillgång för samhället
  • Det skapar jobb och grön energi för både transport och industri
  • Det gynnar det ekologiska lantbruket genom att man kan använda rötresten som biogödsel
  • Det är billigare och miljövänligare än bensin och diesel
  • Det är närproducerad energi