Kontakt

Ansvarig för Ny avfallsplan:

Per-Erik Persson
Senior Teknik- och Miljöspecialist, VD-stab
Telefon: 021-39 35 65/076-5693576
E-post: per-erik.persson@vafabmiljo.se

Linda Gårdstam
Enhetschef, enhet Planering
Telefon: 021-39 35 78/072-142 68 86
E-post: linda.gardstam@vafabmiljo.se

Per Omnell
Senior verksamhetsutvecklare, enhet Produktion
Telefon: 021-39 35 05/072-143 57 91
E-post: per.omnell@vafabmiljo.se

Eva Favaro
Avdelningschef, Hållbarhet och kommunikation
Telefon: 021-39 92 58/072-1477155
E-post: eva.favaro@vafabmiljo.se

Besöksadress:
VafabMiljö Kommunalförbund
Gasverksgatan 7, Navet i Västerås
Telefon: 021-39 35 00
E-post: info@vafabmiljo.se

Om VafabMiljö

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt